Glokom

Gazi Göz Kliniğinin Glokom Birimi, 1989 yılında Dr. Merih Önol tarafından kurulmuş olup, 2010 yılında Dr. Zeynep Pehlivanlı Aktaş'ın katılımıyla çalışmalarına devam etmektedir. Glokom Birimimizde erken ya da ileri evre glokom hastalığı ile başvuran hastalara pakimetri, görme alanı, sinir lifi analizi ve ultrason biomikroskopi gibi tanısal testler uygulanarak ileri cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Trabekülektominin yanı sıra katarakt cerrahisi, kombine fako-trabekülektomi, seton cerrahisi, konjenital glokom cerrahileri; argon lazer iridotomi ve periferik iridoplasti işlemleri uygulanmaktadır.