DOÇ. DR. AHMET ŞENGÜN

11.11.1964 yılında Ankara'da doğdu. İlkokulu Konya Devrim İlkokulunda bitirdikten sonra ortaokulu Konya Anadolu Lisesinde devam etmiş, ortaöğrenimi Ankara Fen Lisesinde tamamlamıştır.


1983 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun olmuş aynı yıl Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisas eğitimine başlamış ve 1994 yılında Göz Hastalıkları Uzmanı olmuştur. 1994-2008 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi 3. Göz Kliniğinde Uzman olarak çalışmalanını sürdürmüş, 1998-2008 yılları arasında da Özel Laser göz sağlığı merkezinde çalışmıştır.

Halen; Ufuk Üniversitesi Hastanesi Göz Kliniğinde görev yapan Dr. Şengün, Ankara Özel Medicana Hastanesi'nde de uzman hekim olarak çalışmaktadır.